Taggarkiv: skriva

workshop yoga och skriv dig hel

Workshop Yoga och Skriv dig hel

Vem är Ida Sundén?

Jag tänker klarare när jag skriver…

Redan i tidig ålder bestämde jag mig för två saker. Den första var att jag skulle bli journalist. När jag gick på mellanstadiet såg jag Rolf Porseryd på TV4 Nyheterna och läste ”Brev från Vietnam” av Danielle Steel – och drömde om att bli utrikeskorrespondent.

Den andra saken var att jag ville bli socionom. Jag studerade människor omkring mig och längtade efter svar på frågor som hur och varför vi formas till de individer vi blir.

Journalist blev jag, om än ingen utrikeskorrespondent. En magisterexamen i socialt arbete blev det också några år senare. Kanske fick jag inte fullt så många tydliga svar som jag hade hoppats, men desto fler verktyg att fortsätta ställa frågor och hjälpa människor en bit fram längs vägen.

Lång erfarenhet och mycket utbildning

Som socionom har jag arbetat inom både kommun och region, nu senast som kurator på en barn- och ungdomshabilitering. En röd tråd genom mina år som socionom är ämnet föräldraskap. Jag har arbetat med utredningar, stödjande samtal och utbildningar – alltid kopplat till just föräldraskap. En annan målgrupp som ligger mig varmt om hjärtat är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förklaringen till det finns i att min äldsta syster har Downs syndrom. Redan som väldigt liten gav det mig en insikt om att människor är olika, och att olikheter berikar.

Andra ämnen som får mig att brinna lite extra är särbegåvning, högkänslighet (HSP) och medberoende.

Jag har vidareutbildat mig bland annat i att hålla samarbetssamtal, i anknytningsteori och systemteori. Jag har fördjupat mig i samhällsentreprenörskap på Glokala folkhögskolan, samt arbetat med mitt eget skrivande på Textlabbet på Bona folkhögskola och Manuskursen på Österlen folkhögskola.

Under senare år har jag intresserat mig alltmer för narrativ teori och det som kallas läkande skrivande (på engelska expressive writing) och utbildat mig till Write Your Self vägledare. Jag tilltalas av tanken med Write Your Self utifrån att mina kunskaper som socionom där sammanförs med skrivande i en effektiv, men samtidigt varsam metod. (Läs gärna mer om hur jag kan stötta dig genom samtalscoachning och/eller läkande skrivande här!)

Att skriva och vara andra människors stödjande hand

Parallellt med mitt arbete som socionom, och de utbildningar som jag har gått, har jag alltid haft en längtan efter att skriva skönlitteratur. Att berätta historier, beröra människor. Det började med sagor så snart jag hade lärt mig att skriva, för att i tonåren gå över till dikter och noveller. Sedan följde många år då jag inte skrev några skönlitterära texter alls – men desto mer artiklar, rapporter och utredningar.

De senaste åren har jag arbetat deltid som socionom och startat mitt eget företag. Precis som du kan läsa om här på hemsidan är mitt fokus tredelat: skrivtjänster, coachning och mitt eget skrivande. Mitt övergripande mål, oavsett vilken av de här tre delarna jag ägnar mig åt, är att stötta andra människor på deras väg mot en större förståelse för sig själva och andra.

Att vara både stark och svag

För visst är det till stor del vad livet går ut på? Att oavsett vilka vi är ta oss tiden att lära känna oss själva, och efter bästa förmåga ta hand om oss. Försöka fylla livet med glädjeämnen i möjligaste mån, men rusta oss att klara av när vägen blir krokig och stundtals svår.

För så är det ju, livet krumbuktar sig och beter sig inte alltid som vi önskar. Vi drabbas av sjukdomar, har anhöriga som mår dåligt och går bort. Känner oss otillräckliga som föräldrar. Drömmar går i kras. När detta händer behöver vi tillåta oss att sörja och ta hand om oss – och inte luras att tro att den som är stark aldrig känner den typen av känslor. Tvärt om, vill jag påstå. Den som är stark är det just för att hen har lärt sig att härbärgera livets alla sidor, med både ljus och mörker. Den som kan vara både stark och svag.

Tillsammans är vi två

I oktober 2021 gavs min bok ”Tillsammans är vi två” ut av Vintergård förlag. Ett par månader senare meddelade förlaget att verksamheten skulle avvecklas.  Det var ett hårt slag, jag såg fram emot att få växa som författare tillsammans med Vintergård. Jag har därefter skickat manuset till andra förlag och fått flera fina refuseringar, samt varit snubblande nära att bli antagen hos ett par av dem. Ytterligare andra har erbjudit utgivning, men inte i en form som har landat rätt inom mig. Bokbranschen är tuff och jag är oerhört glad över allt som jag har lärt mig av samarbetet med Vintergård och kontakten med andra förlag. Jag är också tacksam över de fina orden boken har fått av olika bokrecensenter.

Från mars 2023 finns ”Tillsammans är vi två”  på nytt att beställa hos nätbokhandlarna och den går även att köpa här på hemsidan.

 

”Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace” Buddha

 

Ett ord som brings peace… Har du något sådant? Ett ord som följt mig i många år är tillit. Att ha tillit. Känna tillit. Ett ord som utgör skiljelinjen mellan hopp och förtvivlan. Men det är också ett ord som utmanar och är svårt. Hur ska vi kunna känna tillit när livet går sina egna vägar och det är svårt att hitta mening i det som händer?

Allt oftare känner jag personligen ett lugn i att det brukar klarna när vi kastar en blick i backspegeln. Tills dess får vi försöka vila i att livet tar oss dit vi ska. Och förstås – göra vad vi kan för att styra det dit vi vill.

För min del betyder det att fortsätta utveckla mitt eget skrivande samtidigt som jag hjälper andra med deras texter, arbetar med coachning och välmående. Att fortsätta fokusera på människors livsvillkor, orsaker och konsekvenser av sociala problem, villkor och organisering inom socialt arbete – frågor som berör och aldrig får hamna i skymundan.

För alla har rätt att känna att den egna rösten bär och att ens historia är viktig.

 

Läkande skrivande

Här kan du ta del av en artikel om läkande skrivande som jag skrivit till Holy Crap. Länk till originalartikeln: holycrapco.com. Läs mer om mina tjänster inom läkande skrivande HÄR.

 

Börja skriv och kom närmare dig själv

Berättelser har alltid varit viktiga och fått stort utrymme i människors liv. Böcker, artiklar, serier och filmer kan ta oss med på de mest hisnande äventyr och resor. Men berättelser och ord ger oss inte bara förströelse – genom att sätta ord på våra egna upplevelser kan vi bringa ordning på våra tankar, bearbeta trauman och få en bättre hälsa.

Ingen höjer längre på ögonbrynen när någon tar hjälp av en livscoach, kurator eller psykolog för att prata kring sådant som är svårt i livet. Däremot är det relativt nytt i Sverige att använda skrivande som terapi. Och att skriva sig hel. Går det? Ja, faktum är att också skrivande kan hjälpa oss till ett bättre mående.

Redan på 1980-talet genomförde James W Pennebaker, professor i psykologi vid University of Texas at Austin, en forskningsstudie där han lät en grupp studenter skriva om en traumatisk händelse. Deras skrivande skulle pågå 15 minuter varje dag under fyra dagar. En annan grupp fick skriva neutrala texter om konkreta ting. Därefter registrerades hur ofta studenterna sökte vård under det kommande halvåret. Resultatet visade att de som skrivit om trauma var väsentligt friskare. Sedan dess har ytterligare cirka 1000 studier kopplat till skrivandets effekter på vårt mående genomförts, och i exempelvis USA, England och Finland är skrivande etablerat som terapiform.

De senaste åren har allt fler kurser och möjligheter till individuell coachning inom läkande skrivande dykt upp även här i Sverige. För som med allting som är nytt och ovant kan det vara svårt att komma i gång på egen hand.

 

Hur går det till?

Det läkande skrivandet kan ge en känsla av kontroll, ökad egenmakt och minskad stress tack vare att det hjälper hjärnan att sortera och bearbeta det du har varit med om eller funderar på. Genom att sätta ord på vad du tänker och känner för dig själv kan det senare även bli lättare att berätta för andra, om du vill. Eftersom texten finns kvar får du som skribent själv möjlighet att återvända till dina ord och tankar. Att efter en tid läsa din text kan ge ett utifrånperspektiv, och i vissa fall hjälpa dig att börja coacha dig själv.

Formen för skrivandet är inte särskilt viktig. Studier från bland andra forskaren Melanie Greenberg har visat att det är lika läkande att skriva fiktion som självbiografiskt, och själva skrivandet kan därför se väldigt olika ut. Kortare skrivövningar eller längre texter. Prosa, poesi eller dagboksanteckningar.

Däremot är det viktigt att veta att i en reflekterande, läkande, skrivprocess ligger fokus på det som händer inuti dig, inte på att slutprodukten ska nå en läsare. Samhället är idag inriktat på prestationer och att visa upp det vi åstadkommer för omvärlden. Att skriva bara för sin egen skull, utan en potentiell läsare i åtanke, kan kännas främmande för många. Dessutom är vi alla vana vid att ha fått våra texter bedömda när vi gick i skolan. Den som vill skriva för att må bättre gör dock klokt i att försöka släppa alla tankar på hur det låter, vad som är korrekt grammatiskt eller vad någon annan kan tänkas tycka. Om texterna en dag ska resultera i en bok eller på annat vis delas med andra får helt enkelt vara en senare fråga.

 

En övning för att komma i gång

  • Bestäm dig för att skriva 15 minuter per dag, under fyra dagar.
  • Skriv om någonting som upptar dina tankar. Kanske en relation som skaver, någonting du har varit med om, ett bekymmer som du har.
  • Planera in reflektionstid efter dina 15 minuters skrivande. Skriv gärna ner dina tankar i ett eget dokument eller en skrivbok. Hur kändes det att skriva? Hur mår du nu?
  • Tidsbegränsa ditt skrivande och bestäm redan innan vad du ska göra när du har skrivit färdigt.

 

Några lästips om hur du kan läka dig själv genom skrivande

”Skriv för att läka”, skriven av Emelie Hill Dittmer, Lassbo förlag 2021

”Skriva sig fri”, skriven av Maria Bom

”Opening up by writing it down”, skriven av James W Pennebaker och Joshua M Smyth

”Writing to awaken”, skriven av Mark Matousek och Joan Borysenko

 

Recensioner av ”Tillsammans är vi två”