Samtalscoachning och läkande skrivande

Önskar du förändra något i ditt liv? Bra. Då har du kommit rätt. Med avstamp i gedigen utbildning, men också i egna erfarenheter, guidar jag dig mot ett liv i kontakt med ditt autentiska jag. Livet handlar ju till stor del om att lära känna dig själv, hur du fungerar och vad du behöver för att må så bra som möjligt.

Målet med min coachning är att du som klient efteråt ska känna att din egna röst bär och att din historia är viktig. Vad menar jag med det? Jo, att den viktigaste personen i ditt liv är du och att du har rätt att leva ditt liv på ditt sätt.

Du väljer om vi arbetar med samtalscoachning, läkande skrivande eller en kombination av dessa verktyg.