Samtalscoachning och Skriv dig hel

Ibland finns det saker i livet som känns fel. Kanske snurrar tankarna och det är svårt att bringa ordning i dem. Eller så har du varit med om någonting som påverkat dig på djupet. Trauman bryter sönder och livet kan förändras fullständigt för den som drabbas. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt, och genom samtal eller skrivande kan detta återskapande börja.

Vad som har skapat ett trauma, eller en svår upplevelse, för dig vet bara du. Det handlar om din unika röst och din berättelse – ditt liv.