Vad är egentligen läkande skrivande?

Här kan du ta del av en artikel om läkande skrivande som jag skrivit till Holy Crap. Länk till originalartikeln: holycrapco.com. Läs mer om mina tjänster inom läkande skrivande HÄR.

Börja skriv och kom närmare dig själv

Berättelser har alltid varit viktiga och fått stort utrymme i människors liv. Böcker, artiklar, serier och filmer kan ta oss med på de mest hisnande äventyr och resor. Men berättelser och ord ger oss inte bara förströelse – genom att sätta ord på våra egna upplevelser kan vi bringa ordning på våra tankar, bearbeta trauman och få en bättre hälsa.

Ingen höjer längre på ögonbrynen när någon tar hjälp av en livscoach, kurator eller psykolog för att prata kring sådant som är svårt i livet. Däremot är det relativt nytt i Sverige att använda skrivande som terapi. Och att skriva sig hel. Går det? Ja, faktum är att också skrivande kan hjälpa oss till ett bättre mående.

Redan på 1980-talet genomförde James W Pennebaker, professor i psykologi vid University of Texas at Austin, en forskningsstudie där han lät en grupp studenter skriva om en traumatisk händelse. Deras skrivande skulle pågå 15 minuter varje dag under fyra dagar. En annan grupp fick skriva neutrala texter om konkreta ting. Därefter registrerades hur ofta studenterna sökte vård under det kommande halvåret. Resultatet visade att de som skrivit om trauma var väsentligt friskare. Sedan dess har ytterligare cirka 1000 studier kopplat till skrivandets effekter på vårt mående genomförts, och i exempelvis USA, England och Finland är skrivande etablerat som terapiform.

De senaste åren har allt fler kurser och möjligheter till individuell coachning inom läkande skrivande dykt upp även här i Sverige. För som med allting som är nytt och ovant kan det vara svårt att komma i gång på egen hand.

Hur går läkande skrivande till?

Det läkande skrivandet kan ge en känsla av kontroll, ökad egenmakt och minskad stress tack vare att det hjälper hjärnan att sortera och bearbeta det du har varit med om eller funderar på. Genom att sätta ord på vad du tänker och känner för dig själv kan det senare även bli lättare att berätta för andra, om du vill. Eftersom texten finns kvar får du som skribent själv möjlighet att återvända till dina ord och tankar. Att efter en tid läsa din text kan ge ett utifrånperspektiv, och i vissa fall hjälpa dig att börja coacha dig själv.

Formen för skrivandet är inte särskilt viktig. Studier från bland andra forskaren Melanie Greenberg har visat att det är lika läkande att skriva fiktion som självbiografiskt, och själva skrivandet kan därför se väldigt olika ut. Kortare skrivövningar eller längre texter. Prosa, poesi eller dagboksanteckningar.

Däremot är det viktigt att veta att i en reflekterande, läkande, skrivprocess ligger fokus på det som händer inuti dig, inte på att slutprodukten ska nå en läsare. Samhället är idag inriktat på prestationer och att visa upp det vi åstadkommer för omvärlden. Att skriva bara för sin egen skull, utan en potentiell läsare i åtanke, kan kännas främmande för många. Dessutom är vi alla vana vid att ha fått våra texter bedömda när vi gick i skolan. Den som vill skriva för att må bättre gör dock klokt i att försöka släppa alla tankar på hur det låter, vad som är korrekt grammatiskt eller vad någon annan kan tänkas tycka. Om texterna en dag ska resultera i en bok eller på annat vis delas med andra får helt enkelt vara en senare fråga.

En övning att börja med

  • Bestäm dig för att skriva 15 minuter per dag, under fyra dagar.
  • Skriv om någonting som upptar dina tankar. Kanske en relation som skaver, någonting du har varit med om, ett bekymmer som du har.
  • Planera in reflektionstid efter dina 15 minuters skrivande. Skriv gärna ner dina tankar i ett eget dokument eller en skrivbok. Hur kändes det att skriva? Hur mår du nu?
  • Tidsbegränsa ditt skrivande och bestäm redan innan vad du ska göra när du har skrivit färdigt.

Boktips

”Skriv för att läka”, Emelie Hill Dittmer, Lassbo förlag 2021

”Skriva sig fri”, Maria Bom

”Opening up by writing it down”, James W Pennebaker och Joshua M Smyth

”Writing to awaken”, Mark Matousek och Joan Borysenko

Psst… vill du ha hjälp att komma igång?

Att skriva sig hel är någonting annat än att gå en skrivkurs. Du får hjälp att närma dig den viktigaste människan i ditt liv. Nämligen dig själv. Vem är du, vad vill du och vart ska du? Och när mår du som bäst?

Blunda och tänk på ett tillfälle då du kände dig lugn och tillfreds med dig själv och livet. Visst känns det härligt? Genom läkande skrivande får du möta dig själv och ökar chansen att uppleva fler stunder då du faktiskt är till freds med dig själv och livet.

Som listan ovan visar finns det många användbara böcker på temat för dig som vill komma igång på egen hand.

Fast vet du? Det är lite som att komma igång med fysisk träning. Det kommer gå lättare när du har någon vid din sida som visar vägen. Som peppar och tror på dig. Hör av dig om du vill att jag ska vara den som finns där för dig.