Vägledning i läkande skrivande

Här läser du mer om mina tjänster inom läkande skrivande och Skriv dig hel

Ida Sundén skrivtjänster och coachning

Din tid att få berätta

Jag erbjuder vägledning inom läkande skrivande och Skriv dig hel både för grupper och för enskilda. Som enskild person väljer du att arbeta antingen helt på egen hand eller med stöd från mig. Eller varför inte prova ”Prata och skriv” där vi kombinerar samtal med läkande skrivande? Du är också varmt välkommen att boka vanlig samtalscoachning.

Om ni är flera personer som önskar genomgå en kurs i läkande skrivande tillsammans skapar jag ett upplägg med det antal träffar som passar er, digitalt eller på lämplig plats. Kontakta mig för pris.

Att skriva sig hel

Läkande skrivande kan ge en känsla av kontroll, ökad egenmakt och minskad stress tack vare att det hjälper hjärnan att sortera och bearbeta det du har varit med om eller funderar på. Genom att du sätter ord på dina tankar och känslor för dig själv kan det senare även bli lättare att berätta för andra, om du vill.

Eftersom texten finns kvar får som skribent möjlighet att återvända till dina ord och tankar. Att efter en tid läsa din text kan ge ett utifrånperspektiv, och i vissa fall hjälper det dig att börja coacha dig själv.

Allt skrivande kan vara läkande

Formen för skrivandet är inte särskilt viktig. Studier från bland andra forskaren Melanie Greenberg visar att det är lika läkande att skriva fiktion som självbiografiskt, och själva skrivandet kan därför se väldigt olika ut. Kortare skrivövningar eller längre texter. Prosa, poesi eller dagboksanteckningar. Genom Skriv dig hel får du möjlighet att utforska olika former av skrivande för att hitta den form som passar bäst för dig.

Däremot är det viktigt att veta att i en reflekterande, läkande, skrivprocess ligger fokus på det som händer inuti dig, inte på att slutprodukten ska nå en läsare. De flesta av oss är vana att prestera och bli bedömda på olika sätt. Läkande skrivande är till bara för dig, utan prestationskrav och rädsla för att bli bedömd.