En holistisk coach

Bild: Hanna Andersson

 

Vad du kan förvänta dig när du blir coachad av mig

Som holistisk coach hjälper jag dig att se över din situation med helhet och hållbarhet i åtanke. Bakgrunden till att jag arbetar med detta är att jag alltid har varit nyfiken på andra människor. Varför vi agerar och reagerar som vi gör, och vad vi kan göra annorlunda om det är någonting vi önskar förändra. Och varför är det egentligen så svårt för många av oss att skapa förändring?

I min värld handlar livet till stor del om att lära känna sig själv, hur man fungerar och vad man behöver för att må så bra som möjligt.

Som coach vill jag väcka samma nyfikenhet hos dig, och få vara ditt bollplank på din väg mot en större förståelse för dig själv som person.

Bli din egen spegel

I samtal med en coach eller terapeut blir du speglad av en annan person. När du arbetar med skrivande får du även möjlighet att vara din egen spegel. Texten finns kvar och du kan när som helst gå tillbaka till den och på så vis få syn på dig själv, dina känslor och tankar med något av ett utifrån perspektiv. Både när vi skriver och pratar om våra tankar och upplevelser får hjärnan en chans att strukturera det vi har varit med om.

Genom att kombinera läkande skrivande med coachande samtal vidgas perspektiven och du får flera infallsvinklar.

Varför ta hjälp av en holistisk coach?

Anledningarna till att söka stöd hos en coach (livscoach, samtalscoach, samtalsterapeut, kurator, psykolog etcetera) varierar i det oändliga. Oftast är anledningen att det finns någonting i tillvaron som skaver. Kanske känner du igen dig i något av följande:

 • Hög nivå av stress
 • En känsla av att ”sitta fast”
 • Låg självkänsla eller andra starka känslor (exempelvis oro, maktlöshet, ilska, sorg, förvirring, ensamhet)
 • Högkänslighet, HSP
 • Särskild begåvning, särbegåvning
 • Relationsproblem
 • Medberoende
 • Att vara anhörig till någon som är sjuk eller har särskilda behov
 • Föräldraskap (att vara förälder till ett barn med särskilda behov, ett högkänsligt barn och/eller särbegåvat barn)

När vi går och funderar på egen hand tenderar vi att fastna i tankeloopar. En duktig coach eller terapeut kan hjälpa dig att få syn på olika tankemönster, vilket ökar din chans att välja nya tankar och att kunna agera på ett annorlunda sätt.

 

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annorlunda resultat.”

Albert Einstein

 

Uttrycket må kännas uttjatat – men för att få ett annorlunda resultat måste vi göra saker annorlunda. Det kan kännas svårt och ta tid, tålamod är ens bästa vän vid förändringsprocesser av olika slag. MEN – det är fullt möjligt att förändra invanda beteenden! Det viktiga är att du är beredd att prova nya saker, jobba med ditt sätt att tänka och vågar ifrågasätta det som du idag ser som ”sant”. Men det är också viktigt att känna medkänsla med sig själv i processen och att ha en medvetenhet kring att ingen någonsin blir färdig när det gäller att utvecklas som person.

Olika är bra

En majoritet av alla människor har en önskan att höra till och att känna att andra accepterar dem för den de är. Många vill också vara ”duktiga” och ”göra rätt”. Kraven i samhället är tuffa att leva upp till för att uppfylla bilden av att vara en välfungerande och lyckad person. Och ofta är kraven som vi ställer på oss själva ännu hårdare.

Låt oss därför slå fast en sak: olika är bra. Vi har olika personlighet, sexualitet, kön, intellektuell funktionsnivå, fysiska förutsättningar – och det är precis som det ska vara. Olikheter berikar oss som individer och samhället vi lever i. För mig är det här en väldigt viktig ståndpunkt.

Men att bryta mot gruppens eller samhällets normer kan skapa en känsla av utsatthet. Ibland även en reell utsatthet. Och i vår iver att passa in tappar vi ibland bort oss själva längs vägen, och behöver stanna upp för att hitta oss själva igen.

Ett av mina mål när jag arbetar som coach är att min klient efteråt ska känna att den egna rösten bär och att den egna historien är viktig. Vad menar jag med det? Jo, att den viktigaste personen i ditt liv är du och att du har rätt att leva ditt liv på ditt sätt.

En holistisk coach

Jag betecknar mig som en holistisk coach. Människor är komplexa varelser (dock ofta mer lika varandra än vi tror när det kommer till känslor, tankar och reaktioner!) och vi behöver därför väga in många olika aspekter när vi funderar kring vårt mående och vår utveckling. Det kan till exempel handla om:

 • Vilka vi blir i olika miljöer och sammanhang.
 • Vilka vi är utifrån vår uppväxt och bakgrund.
 • Vad vi tänker kring de större frågorna i livet – varför är vi ens här?
 • Vad vill vi göra med den tid vi har fått här.
 • Vad vi har för tankar om var vi kommer ifrån.
 • Vart är vi på väg?
 • Hur mår vi i vår kropp? Har vi fungerande rutiner kring mat, sömn, fysisk aktivitet, återhämtning?
 • Trivs vi med vårt arbete?
 • Hur mår vi i våra relationer?

Och så vidare. Poängen är att det är viktigt att tänka helhet.

Hur går coachningen till?

Det första som händer när vi börjar jobba tillsammans är att vi kartlägger vad som är aktuellt för dig just nu. Vad önskar du förändra? Ibland är svaret självklart, andra gånger behövs lite detektivarbete för att ringa in var orsakerna till bekymren finns.

Därefter funderar vi på vad du har för riktning och/eller mål – vad drömmer du om, hur vill du må och hur vill du känna?

Sedan hjälps vi åt att fundera kring vad som behöver hända för att skapa möjligheter att uppnå målen. Ibland finns det många saker du vill förändra – då får vi sortera och värdera vad som är viktigast att börja med.

Vad kan du förvänta dig av mig?

Ja, vad ska du egentligen med mig till? Jag kan bidra med kunskap och perspektiv, olika infallsvinklar och alternativa förklaringsmodeller kring det som händer inom dig. Genom att använda mig som bollplank kan du få verktyg att komma fram till vad som är sant för just dig.

Hur många träffar som önskas och behövs är individuellt.

Självklart genomsyrar mina tankar hur jag arbetar såväl med samtalscoachning som läkande skrivande. Om du önskar utforska konceptet ”Skriv dig hel” kan du läsa om mina paketerbjudanden  och priser HÄR.

 

Vem är Ida Sundén?

Jag tänker klarare när jag skriver…

Redan i tidig ålder bestämde jag mig för två saker. Den första var att jag skulle bli journalist. När jag gick på mellanstadiet såg jag Rolf Porseryd på TV4 Nyheterna och läste ”Brev från Vietnam” av Danielle Steel – och drömde om att bli utrikeskorrespondent.

Den andra saken var att jag ville bli socionom. Jag studerade människor omkring mig och längtade efter svar på frågor som hur och varför vi formas till de individer vi blir.

Journalist blev jag, om än ingen utrikeskorrespondent. En magisterexamen i socialt arbete blev det också några år senare. Kanske fick jag inte fullt så många tydliga svar som jag hade hoppats, men desto fler verktyg att fortsätta ställa frågor och hjälpa människor en bit fram längs vägen.

Lång erfarenhet och mycket utbildning

Som socionom har jag arbetat inom både kommun och region, nu senast som kurator på en barn- och ungdomshabilitering. En röd tråd genom mina år som socionom är ämnet föräldraskap. Jag har arbetat med utredningar, stödjande samtal och utbildningar – alltid kopplat till just föräldraskap. En annan målgrupp som ligger mig varmt om hjärtat är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förklaringen till det finns i att min äldsta syster har Downs syndrom. Redan som väldigt liten gav det mig en insikt om att människor är olika, och att olikheter berikar.

Andra ämnen som får mig att brinna lite extra är särbegåvning, högkänslighet (HSP) och medberoende.

Jag har vidareutbildat mig bland annat i att hålla samarbetssamtal, i anknytningsteori och systemteori. Jag har fördjupat mig i samhällsentreprenörskap på Glokala folkhögskolan, samt arbetat med mitt eget skrivande på Textlabbet på Bona folkhögskola och Manuskursen på Österlen folkhögskola.

Under senare år har jag intresserat mig alltmer för narrativ teori och det som kallas läkande skrivande (på engelska expressive writing) och utbildat mig till Write Your Self vägledare. Jag tilltalas av tanken med Write Your Self utifrån att mina kunskaper som socionom där sammanförs med skrivande i en effektiv, men samtidigt varsam metod. (Läs gärna mer om hur jag kan stötta dig genom samtalscoachning och/eller läkande skrivande här!)

Att skriva och vara andra människors stödjande hand

Parallellt med mitt arbete som socionom, och de utbildningar som jag har gått, har jag alltid haft en längtan efter att skriva skönlitteratur. Att berätta historier, beröra människor. Det började med sagor så snart jag hade lärt mig att skriva, för att i tonåren gå över till dikter och noveller. Sedan följde många år då jag inte skrev några skönlitterära texter alls – men desto mer artiklar, rapporter och utredningar.

De senaste åren har jag arbetat deltid som socionom och startat mitt eget företag. Precis som du kan läsa om här på hemsidan är mitt fokus tredelat: skrivtjänster, coachning och mitt eget skrivande. Mitt övergripande mål, oavsett vilken av de här tre delarna jag ägnar mig åt, är att stötta andra människor på deras väg mot en större förståelse för sig själva och andra.

Att vara både stark och svag

För visst är det till stor del vad livet går ut på? Att oavsett vilka vi är ta oss tiden att lära känna oss själva, och efter bästa förmåga ta hand om oss. Försöka fylla livet med glädjeämnen i möjligaste mån, men rusta oss att klara av när vägen blir krokig och stundtals svår.

För så är det ju, livet krumbuktar sig och beter sig inte alltid som vi önskar. Vi drabbas av sjukdomar, har anhöriga som mår dåligt och går bort. Känner oss otillräckliga som föräldrar. Drömmar går i kras. När detta händer behöver vi tillåta oss att sörja och ta hand om oss – och inte luras att tro att den som är stark aldrig känner den typen av känslor. Tvärt om, vill jag påstå. Den som är stark är det just för att hen har lärt sig att härbärgera livets alla sidor, med både ljus och mörker. Den som kan vara både stark och svag.

Tillsammans är vi två

I oktober 2021 gavs min bok ”Tillsammans är vi två” ut av Vintergård förlag. Ett par månader senare meddelade förlaget att verksamheten skulle avvecklas.  Det var ett hårt slag, jag såg fram emot att få växa som författare tillsammans med Vintergård. Jag har därefter skickat manuset till andra förlag och fått flera fina refuseringar, samt varit snubblande nära att bli antagen hos ett par av dem. Ytterligare andra har erbjudit utgivning, men inte i en form som har landat rätt inom mig. Bokbranschen är tuff och jag är oerhört glad över allt som jag har lärt mig av samarbetet med Vintergård och kontakten med andra förlag. Jag är också tacksam över de fina orden boken har fått av olika bokrecensenter.

Från mars 2023 finns ”Tillsammans är vi två”  på nytt att beställa hos nätbokhandlarna och den går även att köpa här på hemsidan.

 

”Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace” Buddha

 

Ett ord som brings peace… Har du något sådant? Ett ord som följt mig i många år är tillit. Att ha tillit. Känna tillit. Ett ord som utgör skiljelinjen mellan hopp och förtvivlan. Men det är också ett ord som utmanar och är svårt. Hur ska vi kunna känna tillit när livet går sina egna vägar och det är svårt att hitta mening i det som händer?

Allt oftare känner jag personligen ett lugn i att det brukar klarna när vi kastar en blick i backspegeln. Tills dess får vi försöka vila i att livet tar oss dit vi ska. Och förstås – göra vad vi kan för att styra det dit vi vill.

För min del betyder det att fortsätta utveckla mitt eget skrivande samtidigt som jag hjälper andra med deras texter, arbetar med coachning och välmående. Att fortsätta fokusera på människors livsvillkor, orsaker och konsekvenser av sociala problem, villkor och organisering inom socialt arbete – frågor som berör och aldrig får hamna i skymundan.

För alla har rätt att känna att den egna rösten bär och att ens historia är viktig.