Taggarkiv: holistisk

En holistisk coach

Bild: Hanna Andersson

 

Vad du kan förvänta dig när du blir coachad av mig

Som holistisk coach hjälper jag dig att se över din situation med helhet och hållbarhet i åtanke. Bakgrunden till att jag arbetar med detta är att jag alltid har varit nyfiken på andra människor. Varför vi agerar och reagerar som vi gör, och vad vi kan göra annorlunda om det är någonting vi önskar förändra. Och varför är det egentligen så svårt för många av oss att skapa förändring?

I min värld handlar livet till stor del om att lära känna sig själv, hur man fungerar och vad man behöver för att må så bra som möjligt.

Som coach vill jag väcka samma nyfikenhet hos dig, och få vara ditt bollplank på din väg mot en större förståelse för dig själv som person.

Varför ta hjälp av en holistisk coach?

Anledningarna till att söka stöd hos en coach (livscoach, samtalscoach, samtalsterapeut, kurator, psykolog etcetera) varierar i det oändliga. Oftast är anledningen att det finns någonting i tillvaron som skaver. Kanske känner du igen dig i något av följande:

 • Hög nivå av stress
 • En känsla av att ”sitta fast”
 • Låg självkänsla eller andra starka känslor (exempelvis oro, maktlöshet, ilska, sorg, förvirring, ensamhet)
 • Högkänslighet, HSP
 • Särskild begåvning, särbegåvning
 • Relationsproblem
 • Medberoende
 • Att vara anhörig till någon som är sjuk eller har särskilda behov
 • Föräldraskap (att vara förälder till ett barn med särskilda behov, ett högkänsligt barn och/eller särbegåvat barn)

När vi går och funderar på egen hand tenderar vi att fastna i tankeloopar. En duktig coach eller terapeut kan hjälpa dig att få syn på olika tankemönster, vilket ökar din chans att välja nya tankar och att kunna agera på ett annorlunda sätt.

 

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annorlunda resultat.”

Albert Einstein

 

Uttrycket må kännas uttjatat – men för att få ett annorlunda resultat måste vi göra saker annorlunda. Det kan kännas svårt och ta tid, tålamod är ens bästa vän vid förändringsprocesser av olika slag. MEN – det är fullt möjligt att förändra invanda beteenden! Det viktiga är att du är beredd att prova nya saker, jobba med ditt sätt att tänka och vågar ifrågasätta det som du idag ser som ”sant”. Men det är också viktigt att känna medkänsla med sig själv i processen och att ha en medvetenhet kring att ingen någonsin blir färdig när det gäller att utvecklas som person.

Olika är bra

En majoritet av alla människor har en önskan att höra till och att känna att andra accepterar dem för den de är. Många vill också vara ”duktiga” och ”göra rätt”. Kraven i samhället är tuffa att leva upp till för att uppfylla bilden av att vara en välfungerande och lyckad person. Och ofta är kraven som vi ställer på oss själva ännu hårdare.

Låt oss därför slå fast en sak: olika är bra. Vi har olika personlighet, sexualitet, kön, intellektuell funktionsnivå, fysiska förutsättningar – och det är precis som det ska vara. Olikheter berikar oss som individer och samhället vi lever i. För mig är det här en väldigt viktig ståndpunkt.

Men att bryta mot gruppens eller samhällets normer kan skapa en känsla av utsatthet. Ibland även en reell utsatthet. Och i vår iver att passa in tappar vi ibland bort oss själva längs vägen, och behöver stanna upp för att hitta oss själva igen.

Ett av mina mål när jag arbetar som coach är att min klient efteråt ska känna att den egna rösten bär och att den egna historien är viktig. Vad menar jag med det? Jo, att den viktigaste personen i ditt liv är du och att du har rätt att leva ditt liv på ditt sätt.

En holistisk coach

Jag betecknar mig som en holistisk coach. Människor är komplexa varelser (dock ofta mer lika varandra än vi tror när det kommer till känslor, tankar och reaktioner!) och vi behöver därför väga in många olika aspekter när vi funderar kring vårt mående och vår utveckling. Det kan till exempel handla om:

 • Vilka vi blir i olika miljöer och sammanhang.
 • Vilka vi är utifrån vår uppväxt och bakgrund.
 • Vad vi tänker kring de större frågorna i livet – varför är vi ens här?
 • Vad vill vi göra med den tid vi har fått här.
 • Vad vi har för tankar om var vi kommer ifrån.
 • Vart är vi på väg?
 • Hur mår vi i vår kropp? Har vi fungerande rutiner kring mat, sömn, fysisk aktivitet, återhämtning?
 • Trivs vi med vårt arbete?
 • Hur mår vi i våra relationer?

Och så vidare. Poängen är att det är viktigt att tänka helhet.

Hur går coachningen till?

Det första som händer när vi börjar jobba tillsammans är att vi kartlägger vad som är aktuellt för dig just nu. Vad önskar du förändra? Ibland är svaret självklart, andra gånger behövs lite detektivarbete för att ringa in var orsakerna till bekymren finns.

Därefter funderar vi på vad du har för riktning och/eller mål – vad drömmer du om, hur vill du må och hur vill du känna?

Sedan hjälps vi åt att fundera kring vad som behöver hända för att skapa möjligheter att uppnå målen. Ibland finns det många saker du vill förändra – då får vi sortera och värdera vad som är viktigast att börja med.

Vad kan du förvänta dig av mig?

Ja, vad ska du egentligen med mig till? Jag kan bidra med kunskap och perspektiv, olika infallsvinklar och alternativa förklaringsmodeller kring det som händer inom dig. Genom att använda mig som bollplank kan du få verktyg att komma fram till vad som är sant för just dig.

Hur många träffar som önskas och behövs är individuellt.

Självklart genomsyrar mina tankar hur jag arbetar såväl med samtalscoachning som läkande skrivande. Om du önskar utforska konceptet ”Skriv dig hel” kan du läsa om mina paketerbjudanden  och priser HÄR.