Om mig

Vill du komma i kontakt med mig?

Jag tänker klarare när jag skriver…

Redan i tidig ålder bestämde jag mig för två saker. Den första var att jag skulle bli journalist. När jag gick på mellanstadiet såg jag Rolf Porseryd på TV4 Nyheterna och läste ”Brev från Vietnam” av Danielle Steel – och drömde om att bli utrikeskorrespondent.

Den andra saken var att jag ville bli socionom. Jag studerade människor omkring mig och längtade efter svar på frågor som hur och varför vi formas till de individer vi blir.

Journalist blev jag, om än ingen utrikeskorrespondent. En magisterexamen i socialt arbete blev det också några år senare. Kanske fick jag inte fullt så många tydliga svar som jag hade hoppats, men desto fler verktyg att fortsätta ställa frågor och hjälpa människor en bit fram längs vägen.

Som socionom har jag arbetat inom både kommun och region, nu senast som kurator på en barn- och ungdomshabilitering. Jag har vidareutbildning bland annat i att hålla samarbetssamtal, i anknytningsteori och systemteori. Under senare år har jag intresserat mig alltmer för narrativ teori och det som kallas läkande skrivande, på engelska expressive writing, och utbildat mig till Write Your Self vägledare.

Parallellt med detta har jag alltid haft en längtan efter att skriva skönlitteratur. Att berätta historier, beröra människor. Det började med sagor så snart jag hade lärt mig att skriva, för att i tonåren gå över till dikter och noveller. Sedan följde många år då jag inte skrev några skönlitterära texter alls – men desto mer artiklar, rapporter och utredningar. Till den dag jag bestämde att det var dags att sluta drömma och börja göra. De senaste åren har jag prioriterat att skapa utrymme också för kreativt skrivande, och älskar att arbeta med både mina egna och andras texter.

Under hösten 2021 romandebuterar jag med boken ”Tillsammans är vi två” på Vintergård förlag. Läs mer under Böcker.