Om mig

Vill du komma i kontakt med mig?

Jag tänker klarare när jag skriver…

Redan i tidig ålder bestämde jag mig för två saker. Den första var att jag skulle bli journalist. När jag gick på mellanstadiet såg jag Rolf Porseryd på TV4 Nyheterna och läste ”Brev från Vietnam” av Danielle Steel – och drömde om att bli utrikeskorrespondent.

Den andra saken var att jag ville bli socionom. Jag studerade människor omkring mig och längtade efter svar på frågor som hur och varför vi formas till de individer vi blir.

Journalist blev jag, om än ingen utrikeskorrespondent. En magisterexamen i socialt arbete blev det också några år senare. Kanske fick jag inte fullt så många tydliga svar som jag hade hoppats, men desto fler verktyg att fortsätta ställa frågor och hjälpa människor en bit fram längs vägen.

Som socionom har jag arbetat inom både kommun och region, nu senast som kurator på en barn- och ungdomshabilitering. Jag har vidareutbildning bland annat i att hålla samarbetssamtal, i anknytningsteori och systemteori. Under senare år har jag intresserat mig alltmer för narrativ teori och det som kallas läkande skrivande, på engelska expressive writing, och utbildat mig till Write Your Self vägledare.

Parallellt med detta har jag alltid haft en längtan efter att skriva skönlitteratur. Att berätta historier, beröra människor. Det började med sagor så snart jag hade lärt mig att skriva, för att i tonåren gå över till dikter och noveller. Sedan följde många år då jag inte skrev några skönlitterära texter alls – men desto mer artiklar, rapporter och utredningar. Till den dag jag bestämde att det var dags att sluta drömma och börja göra. De senaste åren har jag prioriterat att skapa utrymme också för kreativt skrivande, och älskar att arbeta med både mina egna och andras texter.

Att skriva en skönlitterär text är för mig en vindlande resa. Känslan när jag själv försvinner, och karaktärerna styr texten och berättelsen åt håll jag inte förutsett, överträffas av få andra saker. Samtidigt är orden och skrivandet tätt sammanbundna med själva essensen av det som är jag. I orden bor friheten, där kan tankarna flyga och intryck och upplevelser plockas isär och sättas samman till någonting nytt.

Jag tilltalas av möjligheten skrivandet ger att få syn på en tanke, att förstå den, att bearbeta upplevelser och förvandla dem från öppna sår till minnen som går att leva vidare med. Men också av att påverka en annan människa att känna eller tänka någonting. Kanske skänka tröst eller hopp i en situation som tycks allt annat än hoppfull.

Min bok ”Tillsammans är vi två” är utgiven på Vintergård förlag. Läs mer under Böcker.