Nyhetsbrevet

Tankar i januari

Nyhetsbrevet Tankar i januari handlar om självmedkänsla och att ”mamma sig själv”. Om täta berättelser och tunna slutsatser. 

Att känna att den egna rösten bär

Hela vår tillvaro består av parallella – och komplexa – berättelser. Historier om oss själva, om andra, om den ”verklighet” som vi lever i. Våra tolkningar bottnar i tidigare upplevelser och förväntningar. Ju oftare vi återberättar en historia, desto mer kommer vi tänka på den som sann. Den blir en så kallad tät berättelse. Detaljer och känslor kanske förstärks. Och det finns risk att vi utesluter sådant som ”förstör” vår bild, det som vi har bestämt är sant. Vi  drar tunna slutsatser.

När det kommer till oss själva blir berättelserna ofta onödigt hårda. Många tror felaktigt att rätten att känna att det finns en plats och att vara värd att bli lyssnad på gäller alla andra, men inte en själv. Särskilt vanligt är detta bland flickor och unga kvinnor.

Att mamma sig själv

Ett uttryck som dyker upp allt oftare inom terapi och självhjälpsområdet är self compassion (på svenska självmedkänsla). Kortfattat handlar det om hur vi kan vara mer mjuka och förstående mot oss själva. Influencern Clara Lidström brukar kalla detta för att ”mamma” sig själv, ett uttryck som jag tycker sätter fingret på vad många av oss behöver öva på.

Om vi dessutom kombinerar det med en nyfikenhet kring vilka vi är, och varför vi reagerar som vi gör i olika situationer, khjälper det oss att landa i en skönare inställning till oss själva och livet.

skrivtjänster Ida Sundén

Coachning Ida Sundén

Vägskäl

Coachande samtal och ”Skriv dig hel” är mitt sätt att hjälpa dig och andra så att ni hittar er egen röst och känner att den bär. Att finnas där som ett bollplank när andra människor utforskar av sig själva och sin livsväg är bland det mest givande jag vet.

Än så länge bokas dessa tjänster enklast via min hemsida, men ytterligare en lösning är på gång. Jag återkommer om det!

Att skriva och redigera texter är ytterligare en sak jag tycker otroligt mycket om. Extra roligt är det att skriva och läsa om sociala frågor, personlig utveckling, välmående och mänskliga rättigheter. Jag har av den anledningen valt att skruva lite på mina skrivtjänster genom att rikta dem mot just dessa områden. Det är inom fältet socialt arbete som jag har mitt hjärta, samt stor erfarenhet och kunskap att luta mig mot.

Iterativa processer

Iterativa processer innebär att du utformar, bearbetar och förbättrar ett projekt, en produkt eller ett initiativ. Vilket alltså är precis vad jag har ägnat mig åt. Dessutom har jag börjat dansa Lindy hop. Att få ihop det med berättelsen om mig själv utmanar onekligen mina tunna slutsatser…

De historier som vi berättar om oss själva gör ju inte bara  avtryck i det vi tänker eller säger, utan är många gånger direkt avgörande för hur vi faktiskt väljer att agera. Det tål att tänkas på en extra gång.

Ta hand om dig!

Vi hörs,
Ida