Kurser och vägledning inom Skriv dig hel

Läs mer om mina coachningtjänster inom läkande skrivande

Här läser du om mina olika kurser och vägledning inom Skriv dig hel. Du kan välja att arbeta med läkande skrivande, antingen på egen hand eller med stöd från mig. Eller varför inte prova min favorit ”Prata och skriv” där du får kombinera samtal med skrivande? Du är också varmt välkommen att boka vanlig samtalscoachning.

Vill du veta mer hur jag tänker kring coachning? Läs mer HÄR.

Att skriva sig hel

Det läkande skrivandet kan ge en känsla av kontroll, ökad egenmakt och minskad stress tack vare att det hjälper hjärnan att sortera och bearbeta det du har varit med om eller funderar på. Genom att du sätter ord på dina tankar och känslor för dig själv kan det senare även bli lättare att berätta för andra, om du vill.

Eftersom texten finns kvar har du som skribent själv möjlighet att återvända till dina ord och tankar. Att efter en tid läsa din text kan ge ett utifrånperspektiv, och i vissa fall hjälper det dig att börja coacha dig själv.

Formen för skrivandet är inte särskilt viktig. Studier från bland andra forskaren Melanie Greenberg visar att det är lika läkande att skriva fiktion som självbiografiskt, och själva skrivandet kan därför se väldigt olika ut. Kortare skrivövningar eller längre texter. Prosa, poesi eller dagboksanteckningar.

Däremot är det viktigt att veta att i en reflekterande, läkande, skrivprocess ligger fokus på det som händer inuti dig, inte på att slutprodukten ska nå en läsare.

Kurser och vägledning

Skriv dig hel: prova på

Efter 30 minuter uppstartssamtal med mig arbetar du på egen hand med de tre första lektionerna i Write Your Self. Därefter hörs vi igen för 3o minuter uppföljningssamtal.

PRIS: 950 kronor. Betalning sker efter vårt första samtal, därefter mejlas det skriftliga materialet till dig.

Skriv dig hel: jobba själv

Du arbetar på egen hand med skriftliga lektioner som mejlas till dig en gång per vecka under totalt åtta veckor. Du lär dig om läkande skrivande och hur detta kan användas för personlig utveckling. Du har hela tiden möjlighet att ställa frågor till mig per mejl.

PRIS: 1400 kronor. För skriftlig textrespons tillkommer 650 kronor för maximalt tre sidor text.

Skriv dig hel: jobba själv plus

Du arbetar på egen hand med skriftliga lektioner som mejlas till dig en gång per vecka under totalt åtta veckor. Dessutom ingår tre tillfällen med samtalscoachning á en timma.

PRIS: 3900 kronor. För skriftlig textrespons tillkommer 650 kronor för maximalt tre sidor text.

Prata och skriv

Prata och skriv är för dig som både vill ha samtal och skriva. Vi har coachande samtal som avslutas med att du får en reflekterande skrivövning att arbeta med på egen hand. Texten används som utgångspunkt för nästa samtal. Skriftlig textrespons tillkommer för den som önskar.

PRIS: 950 kronor per timma. För textrespons tillkommer 650 kronor för maximalt tre sidor text.

Samtalscoachning

Coachande samtal är för dig som vill skapa förändring genom samtal. Vi hörs på telefon, via nätet eller irl om de praktiska omständigheterna tillåter det.

Jag hjälper dig att sortera i dina tankar och vad som är nästa steg framåt.

PRIS: 950 kronor per timma.

Bra att veta

Alla priser på den här sidan anges inklusive moms.

Du som vill boka Skriv dig hel: Prova på, Jobba själv eller Jobba själv plus börjar med att boka ett gratis introduktionssamtal med mig.

Alla tjänster bokas via knappen nedan!