En holistisk coach

Vad du kan förvänta dig när du blir coachad av mig

Som holistisk coach hjälper jag dig att se över din situation med helhet och hållbarhet i åtanke. Bakgrunden till att jag arbetar med detta är att jag alltid har varit nyfiken på andra människor. Varför vi agerar och reagerar som vi gör, och vad vi kan göra annorlunda om det är någonting vi önskar förändra. Och varför är det egentligen så svårt för många av oss att skapa förändring?

I min värld handlar livet till stor del om att lära känna sig själv, hur man fungerar och vad man behöver för att må så bra som möjligt.

Som coach vill jag väcka samma nyfikenhet hos dig, och vara ditt bollplank på din väg mot en större förståelse för dig själv som person.

I samtal med en coach eller terapeut blir du speglar av en annan person. När du arbetar med skrivande får du även möjlighet att vara din egen spegel. Texten finns kvar och du kan när som helst gå tillbaka till den och på så vis få syn på dig själv, dina känslor och tankar med något av ett utifrånperspektiv. Både när vi skriver och pratar om våra tankar och upplevelser får hjärnan en chans att strukturera det vi har varit med om.

Genom att kombinera läkande skrivande med coachande samtal vidgas perspektiven och du får flera infallsvinklar.

Varför ta hjälp av en holistisk coach?

Anledningarna till att söka stöd hos en coach (livscoach, samtalscoach, samtalsterapeut, kurator, psykolog etcetera) varierar i det oändliga. Oftast är anledningen att det finns någonting i tillvaron som skaver och yttrar sig i en hög nivå av stress. Stressen i sin tur kan ha många olika orsaker. Kanske känner du igen dig i något av följande:

 • En känsla av att ”sitta fast”
 • Låg självkänsla eller andra starka känslor (exempelvis oro, maktlöshet, ilska, sorg, förvirring, ensamhet)
 • Relationsproblem

Visste du att cirka 20 procent av alla människor är högkänsliga, HSP, och har svårt att hitta balans i tillvaron för att få tillräckligt med vila från intryck? Många är även introverta i sin personlighet och känner sig missförstådda på arbetsplatser, och av mer extravert lagda personer i sin omgivning.

Eller kanske hör du till dem som är anhöriga eller förälder till någon som är sjuk eller har särskilda behov? Missbruk och medberoende, intellektuella funktionsvariationer såsom låg- eller högbegåvning, NPF-diagnoser – anledningarna till att du som anhörig behöver ta extra stort ansvar varierar men väcker ofta både trötthet och känslor av skam, ensamhet och otillräcklighet.

När vi går och funderar på egen hand tenderar vi att fastna i tankeloopar.

Som coach hjälper jag dig att hitta förhållningssätt till alla ”måsten” och ”borden”. Tillsammans kartlägger vi vad du behöver för att finna balans i tillvaron och kan hjälpa dig att få syn på olika tankemönster, vilket ökar din chans att välja nya tankar och att kunna agera på ett annorlunda sätt.

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annorlunda resultat.”

Albert Einstein

Uttrycket må kännas uttjatat – men för att få ett annorlunda resultat måste vi göra saker annorlunda. Det kan kännas svårt och ta tid, tålamod är ens bästa vän vid förändringsprocesser av olika slag. MEN – det är fullt möjligt att förändra invanda beteenden! Det viktiga är att du är beredd att prova nya saker, jobba med ditt sätt att tänka och vågar ifrågasätta det som du idag ser som ”sant”. Men det är också viktigt att känna medkänsla med sig själv i processen och att ha en medvetenhet kring att ingen någonsin blir färdig när det gäller att utvecklas som person.

Olika är bra

En majoritet av alla människor har en önskan att höra till och att känna att andra accepterar dem för den de är. Många vill också vara ”duktiga” och ”göra rätt”. Kraven i samhället är tuffa att leva upp till för att uppfylla bilden av att vara en välfungerande och lyckad person. Och ofta är kraven som vi ställer på oss själva ännu hårdare.

Låt oss därför slå fast en sak: olika är bra. Vi har olika personlighet, sexualitet, kön, intellektuell funktionsnivå, fysiska förutsättningar – och det är precis som det ska vara. Olikheter berikar oss som individer och samhället vi lever i. För mig är det här en väldigt viktig ståndpunkt.

Men att bryta mot gruppens eller samhällets normer kan skapa en känsla av utsatthet. Ibland även en reell utsatthet. Och i vår iver att passa in tappar vi ibland bort oss själva längs vägen, och behöver stanna upp för att hitta oss själva igen.

Ett av mina mål när jag arbetar som coach är att min klient efteråt ska känna att den egna rösten bär och att den egna historien är viktig. Vad menar jag med det? Jo, att den viktigaste personen i ditt liv är du och att du har rätt att leva ditt liv på ditt sätt.

En holistisk coach

Jag betecknar mig som en holistisk coach. Människor är komplexa varelser (dock ofta mer lika varandra än vi tror när det kommer till känslor, tankar och reaktioner!) och vi behöver därför väga in många olika aspekter när vi funderar kring vårt mående och vår utveckling. Det kan till exempel handla om:

 • Vilka vi blir i olika miljöer och sammanhang.
 • Vilka vi är utifrån vår uppväxt och bakgrund.
 • Vad vi tänker kring de större frågorna i livet – varför är vi ens här?
 • Vad vill vi göra med den tid vi har fått här.
 • Vad vi har för tankar om var vi kommer ifrån.
 • Vart är vi på väg?
 • Hur mår vi i vår kropp? Har vi fungerande rutiner kring mat, sömn, fysisk aktivitet, återhämtning?
 • Trivs vi med vårt arbete?
 • Hur mår vi i våra relationer?

Och så vidare. Poängen är att det är viktigt att tänka helhet.

Hur går coachningen till?

Det första som händer när vi börjar jobba tillsammans är att vi kartlägger vad som är aktuellt för dig just nu. Vad önskar du förändra? Ibland är svaret självklart, andra gånger behövs lite detektivarbete för att ringa in var orsakerna till bekymren finns.

Därefter funderar vi på vad du har för riktning och/eller mål – vad drömmer du om, hur vill du må och hur vill du känna?

Sedan hjälps vi åt att fundera kring vad som behöver hända för att skapa möjligheter att uppnå målen. Ibland finns det många saker du vill förändra – då får vi sortera och värdera vad som är viktigast att börja med.

Vad kan du förvänta dig av mig?

Ja, vad ska du egentligen med mig till? Jag kan bidra med kunskap och perspektiv, olika infallsvinklar och alternativa förklaringsmodeller kring det som händer inom dig. Genom att använda mig som bollplank kan du få verktyg att komma fram till vad som är sant för just dig.

Hur många träffar som önskas och behövs är individuellt.

Självklart genomsyrar mina tankar hur jag arbetar såväl med samtalscoachning som läkande skrivande.